• Bumin Doğrusöz

  Vergi Ceza Sistemi Aksıyor

  Pek fazla itibar görmese de ben ısrarla yazıyorum. Vergi Usul Kanunu (VUK) ceza sistemi sorunludur, haksızlıklara yol açmaktadır. Hele hürriyeti bağlayıcı ceza ile yaptırımlanan düzenlemesinin mutlaka gözden geçirilm

  Devamını oku ...
 • Bumin Doğrusöz

  Vergiden Muaf Vakıfların Binaları

  Emlâk Vergisi Kanunu'nun 4/m maddesi ile “Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ait binalar” vakıf senedindeki cihete tahsis edilmek şartıyla emlâk vergisinden muaf tutulmuştur. Öte yandan

  Devamını oku ...
 • Bumin Doğrusöz

  Kira Stopajında Bir Sorun

  Kira ilişkisi, kira gelirini elde eden açısından elde edilen kazanca bağlı olarak vergisel yükümlülükler doğurur. Bu gelir elde eden açısından, elde edenin hukuki statüsüne göre gelir vergisinin veya

  Devamını oku ...
 • Bumin Doğrusöz

  Arsa Değerleri ve Hukuki Yol

  11 ve 13 Temmuz tarihinde yayımlanan iki yazımı takdir komisyonlarınca önümüzdeki yıldan itibaren uygulanmak üzere belirledikleri ve emlâk vergisi matrahını etkileyecek olan arsa / arazi değerlerine karşı başvurulacak hukuki

  Devamını oku ...
 • Bumin Doğrusöz

  Arsa Değerlerine Dava Hakkı

  Emlâk Vergisi Kanunu uyarınca genel beyan dönemi olarak adlandırılan dört yılda bir vergi matrahları belirlenmekte, aradaki yıllarda ise bu matrahlar yeniden değerleme oranının yarısı oranında revize edilerek dikkate alınmaktadır.

  Devamını oku ...
 • Bumin Doğrusöz

  Rekabet Etmeme Karşılığı Yapılan Ödemeler

  Şirketler genellikle, özellikle üst düzey yönetim seviyesinde veya teknik uzmanlık gerektiren konumlarda bilgi ve tecrübesiyle çalışanlar işten ayrıldıklarında, çalıştığı süre içerisinde edindiği bil

  Devamını oku ...
 • Bumin Doğrusöz

  Ödemelerin/Tahsilatların Tevsikinde Yenilikler

  Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 257'nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile Maliye Bakanlığı'na, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarel

  Devamını oku ...
 • Bumin Doğrusöz

  Kurumlarda Zarar Mahsubu

  Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 9. maddesine göre, kurumlar vergisi beyannamesinde, her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve 5 yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar, kurum ka

  Devamını oku ...
 • Bumin Doğrusöz

  Elektronik Tebligat Genişledi

  Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğüne göre; tebliğ, bildirme, duyurma, haber verme, tebellüğ ise gönderileni almaktır. Tebligat ise, yine aynı sözlüğe göre, bildirimden haberdar etmek,

  Devamını oku ...
 • Bumin Doğrusöz

  Defter ve Belgeleri İbraz Etmeme

  Vergi Usul Kanunu 359. maddesinde defter ve belgeleri gizlemeyi onsekiz aydan üç yıla kadar hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç olarak düzenlemiştir. İnceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defte

  Devamını oku ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11