Vedat İlki

İşsizlik Sigortası İşçi İçin Var

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar,

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar,

İstekleri halinde;

Ø  4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar,

Ø  Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişiler,

Ø  EK 9’uncu Madde Kapsamında Ev Hizmetlisi olup 10 gün ve üstünde çalışanlar,

işsizlik sigortasının kapsamında bulunmaktadır.

Burada en önemli ayrıntı;

a.)Hizmet akdi kapsamında sözleşmesi olanlarda zorunlu İşsizlik Sigortası Primi ödenir.

b.)Kısmi Süreli Hizmet sözleşmelerinde ise 4857 sayılı Kanuna göre hazırlanmış ise isteğe bağlı işsizlik primi ödemesi de gündeme gelmiş.

c.)EK/6 Kapsamında sigortalı sayılanlarda 10 günden az çalışması halinde istekleri halinde işsizlik primi ödeyerek sisteme dahil edilmiş.

d.)EK/9 Kapsamında sigortalı olan ev hizmetlisi olup,10 gün ve üsünde çalışanlar için işsizlik sigortasına dahil edilmiştir.

 

2018 YILI İÇİN İŞSİZLİK PRİM ÖDEMELERİ

%3 ORANINDA İŞSİZLİK PRİMİ TAHSİL EDİLİR

%2 İŞVEREN

%1 İŞÇİ

öder.

SGK TABAN:2.029,50

SGK TAVAN:15.221,40

Sigortalı çalışan işçilerin işlerinden ayrılma durumunda almaya başladıkları işsizlik maaşını hesaplamak için işsiz kalan kişinin son dört aydaki ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplıyor. Bu bağlamda çalışanların maaşı ne kadar olursa olsun alacakları işsizlik maaşının asgari ücret brüt tutarının yüzde 80’ini geçmediği görülür. İşsizlik maaşı almak isteyen sigortalı işçilerin işlerinden ayrıldıktan sonra asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’inini geçmeyeceğini bilmesi gerekir.

 

5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlmeye göre, işsizlik ödeneğiyle ilgili iki önemli değişiklik yapıldı.

1- İşsizlik ödeneği başvuruları, izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılacak.
2- İşsizlik ödeneği ayın beşinde ödenecek

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre, işsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken; çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler; hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak ve hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda www.iskur.gov.tr portalı üzerinden başvurarak iş almaya hazır olduğunu bildirmek koşulu ile işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlandırılmaktadır.

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

Ø  600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

Ø  900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

Ø  1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği (kanunda yer alan diğer şartları taşınması kaydıyla) verilmektedir.

 

Son 120 günde kesinti sayılmayan haller nelerdir?

Ø  Hastalık,

Ø  Ücretsiz izin,

Ø  Disiplin cezası

Ø  Gözaltına alınma,

Ø  Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali,

Ø  Kısmi istihdam,

Ø  Grev,

Ø  Lokavt,

Ø  Genel hayatı etkileyen olaylar,

Ø  Ekonomik kriz,

Ø  Doğal afetler

Nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulması veya işe ara verilmesi halinde, son 120 günün hesabında prim yatırılmayan bu süreler kesinti sayılmamaktadır.

2018 YILI İŞSİZLİK SİGORTASI TABLOLARI

İŞSİZLİK PRİMİ

       
 

TABAN:2029,50

TAVAN:15.221,40

İŞSİZLİK ÖDEME/TABAN

İŞSİZLİK ÖDEME/TAVAN

İŞVEREN PAYI:%2

40,59

304,43

811,80

1.623,60

İŞÇİ PAYI:%1

20,30

152,21

6,16

12,32

TOPLAM

60,89

456,64

805,64

1.611,28

 

2018 yılı  için aylık işsizlik ödeneği hesabı verilmiştir.

       
 

Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması

Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı

Damga vergisi

Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı

Son 12 Ay Asgari Ücretle Çalışan

2.029,50

811,80

6,16

805,64

Son 12 Ay 4.000 TL ile Çalışan

4.000,00

1.600,00

12,14

1.587,86

Son 12 Ay 5.000 TL ile Çalışan

5.000,00

1.623,60

12,32

1.611,28