• Maliye Bakanlığı

  Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi İçin SON GÜN 31 OCAK 2018

  2018 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 1. taksit ödemesi 1 Ocak 2018 tarihinde başlamıştır. Mükelleflerimiz, 2018 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi birinci taksit ödemesini; - GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak, - Başkanlığımız resmi internet sayfasında (www.gib.gov.tr) yer alan &ldquo

  Devamını oku ...
 • Maliye Bakanlığı

  Yeniden Değerleme Oranı 2017 Yılı İçin %14,47 Olarak Tespit Edilmiştir.

  11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 484 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile; 2017 yılına ait olup, çeşitli mevzuatlarda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarlarının artırılmasına dayanak teşkil eden yeniden değerleme oranı % 14,47 olarak belirlenmiştir.

  Devamını oku ...
 • Maliye Bakanlığı

  15 Seri No''lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 15 Seri No.lu Tebliğ yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi. Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİ

  Devamını oku ...
 • Maliye Bakanlığı

  Vergi Usul Kanunu Sirküleri/91

  T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/91 Konusu: Mart 2017 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2016 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılmas

  Devamını oku ...
 • Maliye Bakanlığı

  Vergi Usul Kanunu Sirküleri/92

  MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/92 Konusu: Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 02 Mayıs 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sü

  Devamını oku ...
 • Maliye Bakanlığı

  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45)

  45 Seri No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’dan: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirl

  Devamını oku ...
 • Maliye Bakanlığı

  “E-Vergi Levhası Sorgulama” Ekranları Hk. Duyuru

  Kamu ve Özel kurumlar, Belediyeler, Tüzel Kuruluşlarının mükelleflerin E-Vergi Levhası bilgilerini Başkanlığımız internet vergiciliği (https://intvrg.gib.gov.tr ) adresindeki “Şifresiz İşlemler” alanından giriş yaparak; Mükellef İşlemleri / Mükellef Dosyası/ E-Vergi Levhası Sorgulama adımlarını takip ederek g&ou

  Devamını oku ...
 • Maliye Bakanlığı

  6736 Sayılı Kan. 6. Maddesinden Faydalananların, Kayıtlarında Yer Almayan Emtia İçin Hesaplanan KDV''yi İade Listelerine Eklenmelerine İlişkin Duyuru

  6736 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinden faydalanarak, kayıtlarda yer almayan emtia dolayısıyla hesapladıkları KDV'yi beyan edip ödeyen ve bu vergiyi indirim hesaplarına intikal ettiren mükelleflerin iade listelerine kendi vergi numaralarını yazarakeklemeleri gerekmektedir. 6736 SAYILI KAN. 6. MADDESİNDEN FAYDALANANLARIN, KAYITL

  Devamını oku ...
 • Maliye Bakanlığı

  Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 8) (20.09.2016)

  20 Eylül 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29833 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 8) MADDE 1 – 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete’de yayımla

  Devamını oku ...
1 2 3