• GİB

  7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 4. Taksit Ödemesi İçin SON GÜN 31 OCAK 2018

  7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 4. taksit ödeme dönemi devam ediyor. Ödemelerinizi, -www.gib.gov.tr internet sayfamızdan, - GİB Mobil uygulamamızdan (IOS ve Android), -Anlaşmalı bankalardan, -Vergi dairelerinden

  Devamını oku ...
 • GİB

  6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 6. Taksit Ödemesi İçin SON GÜN 31 OCAK 2018

  6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 6. taksit ödeme dönemi devam ediyor. Ödemelerinizi, - www.gib.gov.tr internet sayfamızdan, - GİB Mobil uygulamamızdan (IOS ve Android), - Anlaşmalı bankalardan, - Vergi dairelerind

  Devamını oku ...
 • GİB

  Geçici İhracat Kapsamında Fatura Düzenleyen Mükelleflerimizin Dikkatine!

  İhracat işlemlerinde Geçici İhracat Kapsamında Fatura düzenleyen mükelleflerimizin dikkatine! Geçici ihracat kapsamında düzenlenen faturalar, bedelsiz ihracat faturası niteliği taşıdığından ihracat e-Fatura düzenleme zorunluluğu dışında bırakılmış ve ihracatın aksamaması için bu tip faturaların matbu ( k

  Devamını oku ...
 • GİB

  7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 2. Taksit Ödemenizi Unutmayın

  7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 2. taksit ödeme dönemi devam ediyor. 7020 Sayılı Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanmaya devam edebilmeniz için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi şarttır. Bu nedenle, yapılandırdığınız bor&cce

  Devamını oku ...
 • GİB

  ÖTV1 Beyanname Değişikliği Duyurusu

  4760 sayılı ÖTV Kanunu (l) Sayılı Listeye ilişkin ÖTV-1 beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “İndirimler(Aynı Listedeki Malın İmalatta Kullanılması)” kulakçığındaki “İmalata Giren Mal Bilgileri” tablosuna, “Satın Alınan Maldan İmalata Giren Miktar” ve “İmalat

  Devamını oku ...
 • GİB

  GİB E-Fatura Duyurusu

   E-Fatura sisteminde gönderilen zarflar içindeki belgelerde, belgeye ait şema kontrolünü kolaylaştıracak xmlns:xsi ve xsi:schemaLocation tanımının olması gereklidir

  Devamını oku ...
 • GİB

  Bazı Bankalar 31 Mayıs Çarşamba Günü Mesai Saatinden Sonra Tahsilat Yapacaktır.

  Bilindiği üzere, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında borçları yapılandırılan borçluların 2 inci taksitlerini ödeme süreleri ile daha önceki taksitlerini ödemediği için yapılandırması ihlal olan borçluların 1 inci ve 2 nci taksitlerini ödeme sü

  Devamını oku ...
 • GİB

  Bazı İllerde Uygulanmakta Olan Mücbir Sebep Halinin Sona Ermesi Hakkında Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: BAZI ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (BAZI İLLERDE UYGULANMAKTA OLAN MÜCBİR SEBEP HÂLİ HAKKINDA) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, 27/5/2017 tari

  Devamını oku ...
 • GİB

  Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Revize Edilerek Yeniden Hazırlandı.

  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’dan: VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: …….) Giriş MADDE 1 - (1) 11/04/2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 69 Seri No.lu ve 06/06/2012 tarihli ve 28315 sayılı Resmi Gazetede y

  Devamını oku ...
 • GİB

  Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.)

  Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle, aşağıda yer alan vergi dairesi müdürlüklerine bağlı mükellefler 02 Haziran 2017 saat 18:00 ile 03 Haziran 2017 saat 1

  Devamını oku ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11